‘สภาพัฒน์’ เผยปี’58 หนี้ครัวเรือนพุ่งสูง ผิดนัดชำระหนี้-ชี้ค้างจ่ายบัตรเครดิตเพิ่ม

ขอบคุณข้อมูลจาก : มติชนออนไลน์

คนไทย

สศช.เผยหนี้ครัวเรือนปี58พุ่ง

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ แถลงภาวะหนี้สินครัวเรือนช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2558 มีทั้งหมด 10.8 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.5% คิดเป็นสัดส่วน 80.8% ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) และคาดว่าสิ้นปี 2558 หนี้สินครัวเรือนจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 4.5% คิดเป็น 81% ต่อจีดีพี หลังจากยอดคงค้างสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นไตรมาสสุดท้ายเพิ่มขึ้น 6.3% ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนเล็กน้อย ขณะที่หนี้เสียต่อยอดคงค้างยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสิ้นไตรมาสสุดท้าย

นายปรเมธีกล่าวว่า หนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มีมูลค่า 95,082 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.9% และมีสัดส่วนต่อสินเชื่อรวม 2.6% ส่วนสินเชื่อภายใต้การกำกับผิดนัดชำระหนี้เกิน 3 เดือน เพิ่มขึ้น 17.9% คิดเป็นสัดส่วนต่อสินเชื่อรวม 5.2% และยอดคงค้างชำระบัตรเครดิตเกิน 3 เดือน เพิ่มขึ้น 25.7%