ผู้บริโภคหลอน ‘ปลาจากอินโดฯ-สหรัฐ’ กินขยะในทะเลเป็นอาหาร

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : mentalfloss.com

 

ผู้บริโภคหลอน “ปลาอินโด-สหรัฐ” กินขยะในทะเลเป็นอาหาร

เมื่อเร็วๆ นี้จากรายงานการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติ โดยได้ทดลองนำปลา
ที่ถูกจับบริเวณริมชายฝั่งของอินโดนีเซียและแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ ขึ้นมาทำการวิจัย
พบว่ามีพลาสติก (จากปลาที่อินโดนีเซีย โดยคิดเป็นร้อยละ 55 จากอาหารทั้งหมดในท้อง)
และขยะประเภทเส้นใยผ้า (จากปลาที่แคลิฟอร์เนีย โดยคิดเป็นร้อยละ 67 จากอาหารทั้งหมดในท้อง)
นอกจากนี้ยังพบในหอยชนิดต่างๆ อีกกว่า 1 ใน 3 ที่ประเทศเหล่านี้
ซึ่งสิ่งที่ปรากฏเป็นภาพสะท้อนของระบบบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะได้เป็นอย่างดี

ผู้บริโภคหลอน “ปลาอินโด-สหรัฐ” กินขยะในทะเลเป็นอาหาร

Chelsea Rochman นักวิจัยและนักศึกษาปริญญาเอก
ด้านการอนุรักษ์ชีววิทยา ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ได้กล่าวว่า
“อีกไม่นานพวกขยะและของเสียทั้งหลายจะกลับมาอยู่ในอาหารของเรา”
เพราะนอกเหนือจากพลาสติกและใยผ้าแล้ว บางทีสัตว์ทะเลเหล่านั้นอาจกินของเสียอื่นเข้าไป
เช่น คราบน้ำมันจากเรือ สารเคมี หรือสารพิษที่มนุษย์พากันปล่อยลงสู่ทะเล
และสารพิษเหล่านั้นจะยังคงซึมอยู่ในเนื้อปลาจนถึงเวลาที่เราปรุงมันเป็นอาหาร

ผู้บริโภคหลอน “ปลาอินโด-สหรัฐ” กินขยะในทะเลเป็นอาหาร

Rochman ยังบอกอีกว่าวิธีการแก้ปัญหานั้นไม่ยาก
เพียงแค่ประเทศผู้ผลิตดูแลระบบกรองน้ำเสียของเครื่องซักผ้า
และให้ทุกประเทศดูแลโครงการจัดการขยะ และระบบบำบัดน้ำเสียให้ดี

 ผู้บริโภคหลอน “ปลาอินโด-สหรัฐ” กินขยะในทะเลเป็นอาหาร