ชงครม.ขอเงินเฉียด2พันล้านเยียวยาน้ำท่วมเกษตรกร

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ข่าวสด

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี สั่งให้กระทรวงเกษตรฯหามาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมดังนั้นในวันที่ 11 ต.ค.นี้ กระทรวงเกษตรฯจะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณามาตรการแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ โดยการจ่ายเงินเพื่อชดเชยน้ำท่วมนอกเหนือจากการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ปกติของกระทรวงมหาดไทยประมาณ 1,900 ล้านบาท หรือประมาณ 3,000 บาท/ครัวเรือน เบื้องต้นมีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากนำท่วมพื้นที่การเกษตรประมาณ 651,240 ครัวเรือน

การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในปี 2559 แบ่งเป็น 4 ส่วนคือ 1. จ่ายเงินเพื่อเยี่ยวยาเบื้องต้น นอกเหนือจากเงินปกติของกระทรวงมหาดไทย 2.มาตรการช่วยเหลือหลังน้ำลด ในเรื่องของปัจจัยการผลิต อาทิ เมล็ดพันธุ์ 3.ใช้ระบบสหกรณ์ในการช่วยเหลือเกษตรกร และ 4.การพักชำระหนี้ให้เกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า มาตรการเยียวยาครั้งนี้ถือเป็นมาตรการช่วยเหลือเบื้องต้น ที่กระทรวงเกษตรมอบให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยจะจ่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่กระทรวงมหาดไทยประกาศความช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉิน ซึ่งทุกครัวเรือน แต่เกษตรกรที่จะได้จะต้องลงทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว และในมาตรการช่วยเหลือในครั้งนี้ถือเป็นรอบแรกของปี 2559 สิ้นสุดเดือนก.พ.2560 ที่กระทรวงเกษตรช่วยเหลือเกษตรกร ยังมีการช่วยเหลือในเรื่องของการยืดหนี้ ที่เกษตรกรที่เป็นหนี้อยู่กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธ.ก.ส.) และสหกรณ์ โดยการขยายเวลาชำระหนี้ออกไประมาณ 3-4 เดือนในช่วงน้ำท่วม เบื้องต้นใช้งบประมาณในการอุดหนุนดอกเบี้ยประมาณ 309 ล้านบาท

การช่วยเหลือเกษตรกรของกระทรวงเกษตร จะเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน น้ำท่วม การช่วยเหลือด้านพืช กรณีเสียหายโดยสิ้นเชิง จ่ายเงินช่วยเหลือตามจริงไม่เกินรายละ 30 ไร่ ข้าวไร่ละ 1,113 บาทพืชไร่ไร่ละ 1,148 บาท พืชสวนและอื่นๆไร่ละ 1,690 บาท ส่วนพื้นที่เพาะปลูกได้ถูกหิน ดิน ทราย ไม้โคลน ล้มทับจนไม่สามารถเพาะปลูกได้ จะจ่ายค่าจ้างเหมาขุดลอกไม่เกินรายะ 5 ไร่ ไร่ละ 7,000 บาท

ด้านประมง การช่วยเหลือกรณีประสบภัยน้ำท่วม กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเลปูทะเล หอยทะเล ไร่ละ 10,720 บาทไม่เกินรายละ 5 ไร่ ปลาหรือสัตว์ฯที่เลี้ยงในบ่อดิน ไร่ละ 4,225 บาทไม่เกินรายละ 5 ไร่ การช่วยเหลือผลกระทบน้ำท่วม ด้านปศุสัตว์ จ่ายแตกต่าง แล้วแต่ชนิด อาทิ โค อายุน้อยกว่า 6 เดือนจ่าย 6,000 บาท อายุ 6 เดือนถึง 1 ปีจ่ายตัวละ 12,000 บาท อายุมากกว่า 1-2 ปีจ่ายตัวละ 16,000 บาท และอายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป จ่าย 20,000 บาท ทั้งหมดจ่ายไม่เกินรายละ 2 ตัว ,หมู อายุ 1-30 วัน จ่าย 1,300 บาท อายุมากกว่า 30 วันขึ้นไปจ่าย 3,000 บาท รายละไม่เกิน 10 ตัว เป็นต้น