เสนอให้ลาหยุดเพิ่มได้อีก 2 วันต่อปีเพื่อท่องเที่ยว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ข่าวสด

33365-696x433

นายยุทธชัย สุนทรรัตนเวช ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) เปิดเผยว่า สทน.เตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.) พิจารณามาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเตรียมเสนอแก้กฎหมายแรงงานสัมพันธ์เพิ่มวันหยุดให้กับลูกจ้างแรงงานอีก 2 วัน โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ลาต้องมีใบเสร็จการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ เช่น โรงแรมที่พัก สายการบิน แพ็กเกจทัวร์ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในระยะยาว ลดการพึ่งพารายได้ตลาดต่างประเทศ

ทั้งนี้หากผ่านความเห็นชอบ เตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) พร้อมหารือร่วมกับหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ก่อนเสนอเข้ารัฐบาลตามขั้นตอน ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้กลุ่มผู้ใช้แรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในระบบกว่า 10 ล้านคน เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้น 6-7% ต่อปี จากปัจจุบันคนไทยเดินทางท่องเที่ยวประมาณ 170 ล้านคน/ครั้ง สร้างรายได้เพิ่มขึ้นวันละ 1,800 บาท/คน

นอกจากนี้เตรียมเสนอให้รัฐบาลยืดนโยบายห้ามหน่วยงานราชการศึกษาดูงานต่างประเทศออกไปอย่างต่อเนื่อง แต่ยกเว้นให้สามารถพำนักโรงแรมที่พักในแถบอาเซียนได้ สอดคล้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงต้องการให้รัฐพิจารณาเพิ่มวันหยุดอย่างน้อย 2 วัน ช่วงเทศกาลตรุษจีน และสงกรานต์ในปีหน้าเพื่อให้คนไทยวางแผนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ

“ภาพรวมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงไตรมาสที่ 4 อยู่ในภาวะทรวงตัว เพราะนักท่องเที่ยวคนไทยไม่เชื่อมั่นสภาวะเศรษฐกิจและยังประหยัดการใช้จ่ายการเดินทางท่องเที่ยว”นายยุทธชัย กล่าว