ททท.มั่นใจท่องเที่ยวไทยรายได้แตะ 2.58 ล้านล้านบาท

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ข่าวสด

1472732883_ยุทธศักดิ์ สุภสร

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ภาพรวมปี 2559 ประเทศไทยคาดว่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยว 2.58 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากเป้าหมายท่องเที่ยวสร้างรายได้ 2.4 ล้านล้านบาท ถือทั้งปีท่องเที่ยวสร้างรายได้เติบโตประมาณ 18% จากปีก่อน แบ่งเป็นรายได้จากตลาดต่างประเทศ 1.72 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 18% และตลาดในประเทศ 8.6 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7 % การเติบโตด้านการท่องเที่ยวของไทย เกิดจาก ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวของไทย
แม้ที่ผ่านมาการท่องเที่ยวกังวลในเรื่องมีปัญหาเศรษฐกิจโลก การออกจากสหภาพยุโรป(อียู) อังกฤษ การระเบิดที่เกิดขึ้นหลายจุดในประเทศ นอกจากนี้แนวโน้วเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวน่าจะส่งผลดีในระยะต่อไปต่อการท่องเที่ยวของไทย รวมถึงการกระตุ้นการท่องเที่ยว ในช่วงปลายปี อาทิ วันหยุดนักขัตฤกษ์ การเดินทางช่วงประเพณีออกพรรษา และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดมากมาย การจัดประเพณีในช่วงออกพรรษา งานสีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทง เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ
สถานการณ์ท่องเที่ยว 8 เดือนแรกปี 2559 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 1.88 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ 24.94 ล้านคน รายได้ 1.25 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น 17% และนักท่องเที่ยวตลาดในประเทศ 111 ล้านคน/ครั้ง สร้างรายได้ 6.29 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% นักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้น 17 % อเมริกาเพิ่มขึ้น 15%  อาเซียน เอเชียใต้ และยุโรป เพิ่มขึ้น 10% ตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น 8% แอฟริกาเพิ่มขึ้น 5% ส่วนโอเชียเนียลดลง 0.7% แต่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.25% ในไตรมาสที่ 3 เทียบกับไตรมาส 2 ปีเดียวกัน
ตลาดระยะใกล้-กลางที่เติบโตต่อเนื่อง คือ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ประเทศในกลุ่มอินโดจีน (เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว เวียดนาม) อินเดีย เนปาล ซาอุดิอาระเบีย และตลาดระยะไกลที่เติบโตต่อเนื่อง คือ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนีอิตาลี สเปน สวีเดนรัสเซีย ยุโรปตะวันออก สหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิลและอาเจนติน่า  นอกจากนี้ ททท. ยังมีกิจกรรมที่โดดเด่นในตลาดต่างประเทศมากมาย อาทิ กิจกรรม Women’s Journey ซึ่งมุ่งส่งเสริมตลาดสตรีตลอดทั้งปีพร้อมโปรโมทพิเศษครั้งใหญ่ในเดือนสิงหาคม การมุ่งเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเยาวชนในตลาดญี่ปุ่น และการใช้ T-Pop สร้างกระแสในตลาดจีน

1472732896_สวนสนุกพัทยาปาร์ค_1381474082
สำหรับพื้นที่ซึ่งมีอัตราการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่สูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 5.2% ภาคตะวันออก 4.9% และภาคกลาง 4% ตามลำดับ เนื่องจากเป็นการเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้ จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในช่วงที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ในขณะที่ภาคเหนือมีอัตราการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อยเพียง 2%
ส่วนไตรมาส 4 ททท. คาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมประมาณ 6.98 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% มีนักท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศเดินทาง 9.01 ล้านคน เพิ่มขึ้น 15% สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว 4.68 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 19% และนักท่องเที่ยวตลาดในประเทศ 42 ล้านคน/ครั้ง เพิ่มขึ้น 7% สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว 2.30 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% และนักท่องเที่ยวในประเทศ คาดว่าจะมีการเดินทางทั้งสิ้น 41.8 ล้านคน/ครั้ง เพิ่มขึ้น7% และสร้างรายได้หมุนเวียนภายในประเทศประมาณ 2.3 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 9% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา