‘ผู้ประกันตน’ เตรียมยื่นร้อง ‘นายก’ ขอปฏิรูปทันตกรรม 6 กรกฎาคม

ขอบคุณข้อมูลจาก : มติชนออนไลน์

regenerative-dentistry

 

หลังจากกรณีเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) เครือข่าย ฟ.ฟัน สร้างสุขและกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ออกมาเรียกร้องสำนักงานประกันสังคม(สปส.) ให้ปฏิรูปสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมเสียใหม่ โดยขอให้บรรจุเข้าไปอยู่ในการรักษาโรคทั่วไป โดยไม่ต้องสำรองจ่ายอีก แต่ยังสามารถรับบริการตามคลินิกเอกชนในเครือข่ายได้ เพื่อให้เท่าเทียมกับสิทธิทันตกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บัตรทอง) นั้น

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม นายมนัส โกศล ประธาน คปค.กล่าวว่า จากข้อเรียกร้องสิทธิทันตกรรมที่ผ่านมา ทาง 3 เครือข่ายฯมองว่า แม้สปส. จะพยายามรับลูกดังกล่าว แต่ก็ยังไม่ตรงจุดนัก เนื่องจากกรณีขอให้ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าบริการทำฟัน ทางสปส.บอกว่าเปิดให้ลงทะเบียนหน่วยบริการ(รพ.) 30 แห่ง เพื่อนำร่องก่อนนั้น แต่ในเรื่องวงเงินก็ยังไม่ชัดเจนว่า จะยังคงเดิมหรือเพิ่มเท่าไร เพราะจริงๆ แล้วทางเครือข่ายฯไม่ได้ต้องการให้เพิ่มวงเงินการบริการ แต่ต้องการให้บรรจุกรณีทันตกรรมเข้าสู่การรักษาทั่วไป ซึ่งไม่จำกัดวงเงิน เพื่อให้เท่าเทียมทั้งสิทธิบัตรทอง และสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

นายมนัส กล่าวว่า ในวันที่ 6 กรกฎาคม ทาง 3 เครือข่ายจะเดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาล เข้ายื่นหนังสือต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เรื่องขอให้ปฏิรูปสิทธิประโยชน์ประกันสังคมกรณีทันตกรรม โดยขอให้นายกรัฐมนตรีปฏิรูป 3 ข้อ คือ 1.การถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุด ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับการบริการตามความเป็นจริง โดยไม่ต้องสำรองจ่าย 2.ฟันเทียมชนิดถอดได้เป็นฐานพลาสติกบน และหรือล่างได้ตามความเป็นจริง โดยไม่ต้องสำรองจ่าย และ 3. เพิ่มการตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำปี ทั้งในคลินิก โรงพยาบาลรัฐและเอกชน และขอให้สิทธิทันตกรรมบรรจุในการรักษาโรคทั่วไปเหมือนสิทธิสุขภาพอื่นๆ เพื่อความเท่าเทียม

“หากจะปฏิรูปประเทศ สิ่งสำคัญมองว่าควรปฏิรูประบบสุขภาพก่อน ซึ่งเรื่องทันตกรรมประกันสังคมก็เป็นสุขภาพขั้นพื้นฐาน ดังนั้น หากมีการปฏิรูปทันตกรรมประกันสังคมก็จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ทำให้เกิดความเท่าเทียม และยังเป็นพื้นฐานของสิทธิสุขภาพด้วย” นายมนัส กล่าว

COMMENTS