กรมขนส่งทางบกชงขึ้นค่าแท็กซี่ 35 จังหวัดทั่วไทย

ขอบคุณข้อมูลจาก : ข่าวสด

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กรม ได้จัดทำโครงสร้างอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร์ที่จดทะเบียนนอกเขตกทม.(ต่างจังหวัด )อัตราใหม่ที่จะนำไปบังคับใช้กับ 35 จังหวัดทั่วประเทศเสร็จแล้ว(ยกเว้น ภูเก็ต เชียงใหม่ สมุยและขอนแก่น) และได้ นำ เสนอรายละเอียดให้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ หากรมว.เห็นชอบ ก็สามารถลงนามออกประกาศและลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

สำหรับอัตราค่าโดยสารใหม่นั้นกรมเสนอให้มีการปรับอัตราค่าโดยสาร1ก.ม.แรก(อัตราเริ่มสตาร์ทมิเตอร์) ขึ้นอีก 10 บาท คือปรับจาก 30 บาท เป็น 40 บาท ส่วน กม.ต่อไป ให้ปรับขึ้นตามระยะทางดังนี้ 2-10 กม. ปรับจากกม.ละ 4 บาทเป็น กม.ละ 6 บาท และ 10 กม. ขึ้นไปปรับจาก กม.ละ 6บาท เป็น กม.ละ 10 บาท ส่วนกรณีรถติด คงเดิมที่ 1 บาทต่อนาที

นายสนิท กล่าวถึงสาเหตุที่มีการปรับปรุงค่าโดยสารครั้งนี้เพื่อให้อัตราค่าโดยสารเป็นไปตามภาวะค่าครองชีพที่เปลี่ยนไปของทั้ง35จังหวัด เนื่องจากอัตราค่าโดยสารที่บังคับใช้ในปัจจุบันมีการกำหนดและบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2537แล้วซึ่งขณะนี้ไม่ได้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของผู้ขับขี่ รวมทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาแท็กซี่ ปฏิเสธผู้โดยสาร และไม่กดมิเตอร์อีกด้วย เพราะแท็กซี่ส่วนใหญ่ระบุว่าอัตราค่าโดยสารเดิมเป็นอัตราที่ไม่คุ้มทุนทำให้แท็กซี่ต้องแก้ปัญหาด้วยการวิ่งให้บริการแบบไม่กดมิเตอร์โดยใช้อัตราจ้างเหมาแทน ซึ่งบางครั้งเป็นอัตราที่สูงเกินความจริงทำให้ผู้โดยสารเสียเปรียบ กรมจึงจำเป็นต้องปรับปรุงและกำหนดอัตราค่าโดยสารใหม่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมากขึ้น

ส่วนความคืบหน้าในการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ในเขตกทม.รอบ 2 อีก 5-8% และการปรับขึ้นอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าเซอร์ชาร์จแท็กซี่ที่ให้บริการภายในสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองนั้น กรมได้เสนอเรื่องให้ รมว.อาคมแล้วเช่นกัน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดคาดว่า รมว.คมนาคมจะเชิญกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง ขณะนี้ยังตอบไม่ได้ว่าจะมีการปรับขึ้นค่าโดยสารเมื่อใด สำหรับอัตราค่าโดยสารรอบ2 นั้นกรมเสนอให้มีการปรับราคาขึ้นอีกเฉลี่ย 5-8% ส่วนค่าเซอร์ชาร์จหากเป็นรถแท็กซี่ขนาดเล็กจากเที่ยวละ 50 บาท เป็น 60 บาทต่อคัน ส่วนรถแท็กซี่ขนาดใหญ่ (แวน) เสนอให้ปรับจากเที่ยวละ 50 บาท เป็น 90 บาทต่อคัน